สมัครสมาชิก

 


สถานะการเป็นสมาชิก


1. ชื่อสมาชิก (คณะบุคคล / หจก. / หสม. / สำนักพิมพ์ / บริษัท / อื่นๆ)
2. ชื่อ - นามสกุลของผู้มีอำนาจลงนาม)
3. ชื่อ - นามสกุลของผู้ประสานงาน 1)
4. ชื่อ - นามสกุลของผู้ประสานงาน 2)
5. ผู้ประสานงานด้านลิขสิทธิ์ (ถ้ามี) / Copyrights Contact Person
6. ที่อยู่สำนักงาน / Office Address (สำหรับส่งเอกสารต่าง ๆ การจองบูธ และส่งข้อมูลอื่นๆ
7. ช่องทางออนไลน์ / Online Channel
8. ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
   
9. ประเภทธุรกิจ / Type of Business (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)10. ประเภทสินค้า / Products (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)11. บริษัท / สำนักพิมพ์ในเครือ / แบรนด์
12. ประเภทหนังสือ / Categories (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) (แบ่งประเภทตาม www.ThaiBookFair.com)
13. คุณเปิดร้านบนแพลตฟอร์มใดแล้วบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 10MB
ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 10MB
ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx,xls,xlsx ขนาดไม่เกิน 10MB
ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx,xls,xlsx ขนาดไม่เกิน 10MB
ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx,xls,xlsx ขนาดไม่เกิน 10MB
ข้อมูลผู้ใช้งาน