มหกรรมหนังสือระดับชาติ
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
12 - 23 ต.ค. 2565จองกิจกรรมเวทีและห้องสัมมนา งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27ฮอลล์ 5-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียน