สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
28 พ.ย. 2565 - 15 ก.พ. 2566จองบูธงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51ฯ
ปิดลงทะเบียน
มหกรรมหนังสือภาคใต้
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
12 - 21 พ.ค. 2566จองบูธงานหนังสือภูมิภาค 3 งาน
(เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2566)
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ลงทะเบียน