ระบบสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
19 มิ.ย. 2567การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯลงทะเบียน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
20 ก.พ. - 08 เม.ย. 2567ขอความร่วมมือสมาชิกลงทะเบียนรับทราบเรื่องข้อกำหนดการใช้บริการพื้นที่ QSNCC
ปิดลงทะเบียน
เทศกาลหนังสือขอนแก่น
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
01 - 10 พ.ย. 2567จองบูธ เทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1ลงทะเบียน
เทศกาลหนังสือนครสวรรค์
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
13 - 22 ก.ย. 2567เทศกาลหนังสือนครสวรรค์ ครั้งที่ 1
ปิดลงทะเบียน