สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
28 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2565จองบูธงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51ฯลงทะเบียน