สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ

เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์

ระบบสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย