ระบบสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์

เทศกาลหนังสืออุดรธานี

เทศกาลหนังสือขอนแก่น

เทศกาลหนังสือนครสวรรค์