ระบบสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
19 มิ.ย. 2567การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯลงทะเบียน