วันที่

12 - 21 พฤษภาคม 2566 10:30 - 10:31

สถานที่

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เกี่ยวกับ

งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 9 

 • วันศุกร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

 • เวลา 10.00 - 21.00 น.

 • ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

 

* อัตราค่าบูธสำหรับสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

ราคา 7,000 บาท ต่อบูธ ประกอบด้วย

 1. พื้นที่เปล่า (ไม่มีโครงสร้าง) ขนาด 3 x 2 เมตร พร้อมมาร์กจุดบูธ
 2. โต๊ะขนาด 1.80 x 0.75 หรือ 1.80 x 0.45 เมตร 1 ตัว ต่อบูธ
 3. เก้าอี้ 2 ตัว ต่อบูธ
 4. ป้ายชื่อบริษัทและเลขที่บูธ (ไม่มีโลโก้) พร้อมขาตั้ง 1 ชุด ต่อสำนักพิมพ์
 5. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด ต่อสำนักพิมพ์
  และพิจารณาเพิ่มให้ตามสัดส่วนจำนวนบูธ
  (รวมกระแสไฟฟ้าในวันแสดงงาน ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน)
 6. ถังขยะ 1 ถัง ต่อสำนักพิมพ์


งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 9

 • วันศุกร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566

 • เวลา จ. - ศ. : 10.30 - 21.00 น.

         ส. - อา. : 10.00 - 21.00 น.

 • ณ อุดรฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร

 

* อัตราค่าบูธสำหรับสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

ราคา 7,000 บาท ต่อบูธ ประกอบด้วย

 1. พื้นที่เปล่า (ไม่มีโครงสร้าง) ขนาด 3 x 2 เมตร พร้อมมาร์กจุดบูธ
 2. โต๊ะขนาด 1.80 x 0.60 หรือ 1.50 x 0.60 เมตร 1 ตัว ต่อบูธ
 3. เก้าอี้ 2 ตัว ต่อบูธ
 4. ป้ายชื่อบริษัทและเลขที่บูธ (ไม่มีโลโก้) พร้อมขาตั้ง 1 ชุด ต่อสำนักพิมพ์
 5. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด ต่อสำนักพิมพ์
  และพิจารณาเพิ่มให้ตามสัดส่วนจำนวนบูธ
  (รวมกระแสไฟฟ้าในวันแสดงงาน ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน)
 6. ถังขยะ 1 ถัง ต่อสำนักพิมพ์

 

งานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8

 • วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566

 • เวลา 10.00 - 21.00 น.

 • ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

* อัตราค่าบูธสำหรับสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

ราคา 9,500 บาท ต่อบูธ ประกอบด้วย

 1. พื้นที่เปล่า (ไม่มีโครงสร้าง) ขนาด 3 x 2 เมตร พร้อมมาร์กจุดบูธ
 2. โต๊ะขนาด 1.80 x 0.60 หรือ 1.50 x 0.60 เมตร 1 ตัว ต่อบูธ
 3. เก้าอี้ 2 ตัว ต่อบูธ
 4. ป้ายชื่อบริษัทและเลขที่บูธ (ไม่มีโลโก้) พร้อมขาตั้ง 1 ชุด ต่อสำนักพิมพ์
 5. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด ต่อสำนักพิมพ์
  และพิจารณาเพิ่มให้ตามสัดส่วนจำนวนบูธ
  (รวมกระแสไฟฟ้าในวันแสดงงาน ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน)
 6. ถังขยะ 1 ถัง ต่อสำนักพิมพ์

 

** พิเศษ **

เมื่อจองทั้ง 3 งาน ได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

 • มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 9 ปกติราคา 7,000 บาท ต่อบูธ

  - ลดเหลือ 5,000 บาท ต่อบูธ 

  - เมื่อจอง 4 บูธขึ้นไป ลดเพิ่มอีก 5%

 • เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 9 ปกติราคา 7,000 บาท ต่อบูธ

  - ลดเหลือ 6,000 บาท ต่อบูธ 

 • เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 ปกติราคา 9,500 บาท ต่อบูธ

       - ลดเหลือ 8,000 บาท ต่อบูธ

 

หมายเหตุ
 1. ราคาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด
 2. ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7

ลงทะเบียน

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.