วันที่

12 - 23 ตุลาคม 2565 10:00 - 21:00

สถานที่

ฮอลล์ 5-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เกี่ยวกับ

กิจกรรมเวทีกลาง ภายในฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG (รองรับได้ประมาณ 60 ที่นั่ง)

เวลา
วัน และ ค่าบริการต่อชั่วโมง
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ – วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
11.00 - 13.00 น.
1,000 บาท ต่อชั่วโมง
3,000 บาท ต่อชั่วโมง
13.00 - 20.00 น.
2,000 บาท ต่อชั่วโมง
4,000 บาท ต่อชั่วโมง


หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7

 2. การชำระเงินค่ากิจกรรมเวที ชำระกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

 3. การจัดสรรกิจกรรมเวทีทั้งหมด ใช้วิธีการจับฉลาก


ห้องอบรมสัมมนา
ชั้น 2

ห้องอบรม
สัมมนา
ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)
รูปแบบการจัดห้อง
จำนวนที่ / ห้อง
สำรองขั้นต่ำ
Coffee break
(คน)
ค่าบริการพื้นที่
(บาท)
ค่าเตรียมงานล่วงเวลา / พื้นที่ / ชั่วโมง
Theater
Classroom
เต็มวัน
ครึ่งวัน
วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2565
MR 201
146
83
60
70
45,000
32,000
6,000
MR 202
159
100
72
70
45,000
32,000
6,000
MR 203
163
100
72
70
45,000
32,000
6,000
MR 204
87
50
33
30
25,000
18,000
6,000
วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2565
MR 207
85
40
32
35
25,000
18,000
6,000
MR 210A
112
60
45
45
45,000
32,000
6,000
MR 210B
128
70
48
45
45,000
32,000
6,000
MR 210CD
250
159
114
110
85,000
60,000
6,000


หมายเหตุ           

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7

 2. การชำระเงินค่าห้องอบรมสัมมนา ชำระกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 3. ห้องอบรมสัมมนา 1 วัน มี 2 รอบ คือ รอบเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
  และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

 4. วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2565 จองได้เฉพาะห้อง MR 201 / MR 202
  / MR 203 และ MR 204 และวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2565
  จองได้เฉพาะห้อง MR 207 / MR 210A / MR 210B และ MR 210CD

 5. ห้องอบรมสัมมนา จะยกเว้นค่าบริการพื้นที่ สำหรับการสัมมนาเท่านั้น
  โดยใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในตารางข้างต้น
  ในราคา 400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7) ต่อท่าน ต่อมื้อ
  แบบ Brown Bag ประกอบด้วย อาหารว่าง 2 ชิ้น พร้อมน้ำผลไม้กล่อง

 6. กรณีมีการใช้พื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่การจัดประชุม
  เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษของสำนักพิมพ์แต่ละสำนักพิมพ์ จะคิดค่าบริการพื้นที่ในอัตราพิเศษ
  ตามที่ระบุในตารางข้างต้น โดยไม่มีกำหนดการใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามจำนวนขั้นต่ำ

 7. รายละเอียดการให้บริการ ประกอบด้วย
  7.1. การจัดเตรียมห้องประชุมตามรูปแบบที่แจ้งความประสงค์ พร้อมเวที โพเดียม และโซฟา วีไอพี
  7.2. เครื่องเสียง จอฉาย และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

ลงทะเบียน

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.