ระบบสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
25 ธ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564ต่ออายุสมาชิกประจำปี 2564ลงทะเบียน