สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
28 พ.ย. 2565 - 27 ม.ค. 2566จองบูธงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51ฯลงทะเบียน
30 มี.ค. - 09 เม.ย. 2566จองกิจกรรมเวทีและห้องสัมมนา งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51ฯฮอลล์ 5-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียน