วันที่

13 - 22 กันยายน 2567 10:00 - 21:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

งานเทศกาลหนังสือนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 13 - 22 กันยายน 2567

เวลา 10.00 - 21.00 น.

ณ นครสวรรค์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์* อัตราค่าบูธสำหรับสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ราคาปกติ 6,000 บาท ต่อบูธ
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับจองครบทั้ง 4 งาน ราคาพิเศษ 5,400 บาทต่อบูธ
สำหรับโปรโมชั่นราคาพิเศษกรุณาแจ้งภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 
(ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 

* หมายเหตุ

ขอความกรุณาสมาชิกจำหน่ายสินค้า ในกลุ่มหนังสือ / สื่อการศึกษา (สื่อเสริมการเรียนรู้ อาทิ เกมการศึกษา

ของเล่นเด็กเพื่อการศึกษาบอร์ดเกม ฯลฯ) และเครื่องเขียน (อุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ อาทิ สมุด ปากกา ฯลฯ)

ลงทะเบียน

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.