วันที่

02 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 10:00 - 21:00

สถานที่

ศรีราชาฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เกี่ยวกับ

รายละเอียดการจัดงานและกำหนดการจองบูธงานหนังสือภูมิภาค 3 งาน

ลำดับ
ชื่องาน
สถานที่
วัน – เวลา
กำหนดจองบูธ
กำหนดแจ้งจัดสรร
และชำระเงิน
กำหนดจับสลาก
ราคาพื้นที่
ปกติ*
1
งานเทศกาลหนังสือศรีราชา
ครั้งที่ 2
ศรีราชา ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 3 – 12 พ.ย. 66
10.00 – 21.00 น.
เปิดจอง
6 ก.ย. 66
ปิดจอง
15 ก.ย. 66
จัดสรรและชำระเงิน
19 ก.ย. – 29 ก.ย. 66
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
4 ต.ค. 66
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
7,000 บาท ต่อบูธ
2
งานมหกรรมหนังสือภาคใต้
ครั้งที่ 10
หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
วันที่ 2 – 11ก.พ. 67
10.00 – 21.00 น.
เปิดจอง
6 ก.ย. 66
ปิดจอง
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
7,000 บาท ต่อบูธ
3
งานเทศกาลหนังสือจันทบุรี
ครั้งที่ 2
จันทบุรี ฮอลล์ ชั้น 2
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 10 – 19 พ.ค. 67
10.00 – 21.00 น.
7,000 บาท ต่อบูธ

 

** โปรโมชั่นพิเศษ**

สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมออกบูธ ทั้ง 3 งาน จะได้รับโปรโมชั่นราคาพิเศษ
จากราคาปกติ 7,000 บาทต่อบูธ  พิเศษ เหลือราคา 6,000 บาท ต่อบูธ

 

หมายเหตุ

 1. ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7

 2. ราคาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ กำหนด

 3. กรณีที่ท่านจองบูธตรงตามเงื่อนไขได้รับส่วนลดพิเศษ
  สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจองบูธ
  หรือกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการจองบูธที่ส่งผล
  ต่อการได้รับส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด
  สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ขออนุญาตเรียกเก็บค่าบริการพื้นที่ในอัตราปกติเพิ่มเติม

ลงทะเบียน

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.