วันที่

17 - 25 เมษายน 2564 10:00 - 21:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

กิจกรรม E - Coupon ใช้แทนเงินสดของนักอ่าน

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49ฯ

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ www.pubat.net 
  สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม
  ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
 2. สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จัดทำป้ายสำหรับติดหน้าบูธ เพื่อให้ผู้ซื้อสแกนใช้คูปอง
 3. สมาชิกสามารถเข้าดูรายงานยอดขายแบบรายวันผ่านระบบ www.pubat.net
 4. สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ดำเนินการโอนเงินค่าคูปองเข้าบัญชีตามการลงทะเบียน
  ภายใน 7 วัน หลังจบงาน และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง
 
ดาวโหลดเอกสารรายละเอียด >> Click ที่นี่ <<
 1. จดหมายแจ้งเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 2. (ร่าง) ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม การรับคูปอง และการรับเงินคืน (สำหรับร้านค้า)
 3. (ร่าง) ขั้นตอนการซื้อและใช้ E – Coupon (สำหรับผู้ซื้อ)

ลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะ

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.