วันที่

07 เมษายน 2564 13:00 - 16:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

อบรม Business Transformation

โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนสคอนซัล จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร

 • Digital transformation
 • Internal business transformation
 • The 4 key ares of business change
  • Technology changes
  • Market changes
  • Consumer changes
  • Market disruption
 • Principle for successful business transformation

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม : ดินสอหรือปากกา สำหรับจดข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียน

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.