วันที่

25 ธันวาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 08:00 - 23:59

สถานที่

เกี่ยวกับ

ค่าต่ออายุสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ประจำปี 2564

*รายละเอียดอัตราค่าบำรุงสมาชิกสามัญตามรายได้จาก ภ.ง.ด.50 (หรือ ภ.ง.ด.91) ประจำปี 2562 ดังนี้

รายได้ต่อปี(ล้านบาท)

ค่าสมาชิก(บาท)

ต่ำกว่า 5 ล้านบาท
1,000
มากกว่า 5 - 10 ล้านบาท
2,000
มากกว่า 10 - 20 ล้านบาท
3,000
มากกว่า 20 - 40 ล้านบาท
4,000
มากกว่า 40 - 60 ล้านบาท
5,000
มากกว่า 60 - 80 ล้านบาท
6,000
มากกว่า 80 - 100 ล้านบาท
7,000
มากกว่า 100 - 300 ล้านบาท
10,000
มากกว่า 300 - 500 ล้านบาท
15,000
มากกว่า 500 - 1,000 ล้านบาท
20,000
1,000 ล้านบาทขึ้นไป
25,000
สมาชิกสมทบ
1,000

 หมายเหตุ **ค่าต่ออายุสมาชิกไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 

ลงทะเบียน

การชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.