สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
12 มี.ค. 2564เข้าร่วมจับสลากตำแหน่งบูธ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49ฯ และดูพื้นที่ไบเทคลงทะเบียน
17 - 25 เม.ย. 2564จองบูธงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 19ลงทะเบียน
23 เม.ย. 2564ลงทะเบียนสัมมนา “โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน”
ยังไม่เปิดลงทะเบียน
ระบบสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
25 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564ต่ออายุสมาชิกประจำปี 2564ลงทะเบียน
ThaiBookFair
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
01 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565สมัครเปิดร้านใหม่/ต่ออายุ สำหรับเปิดร้านขายหนังสือที่ ThaiBookFair.com (TBF) ประจำปี 2564 ลงทะเบียน
JYP :Junior and Young Publishers and Booksellers
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
18 มี.ค. 2564สัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ "เตรียมระบบ PDPA เพื่ออุตสาหกรรมหนังสือ"ลงทะเบียน