ระบบสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
25 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564ต่ออายุสมาชิกประจำปี 2564ลงทะเบียน