ระบบสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
06 ก.ย. - 01 พ.ย. 2564ข้อมูลการส่งหนังสือ โดยใช้บริการไปรษณีย์ไทย ลงทะเบียน
ThaiBookFair
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
13 ก.ย. - 08 ต.ค. 2564สมัครเปิดร้านและอบรม มหกรรมหนังสือระดับชาติ ออนไลน์ลงทะเบียน
23 - 31 ต.ค. 2564การจองกิจกรรมภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (ออนไลน์)
ปิดลงทะเบียน