สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
17 - 25 เม.ย. 2564ลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรม E - Coupon ใช้แทนเงินสดของนักอ่าน
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49ฯ
ปิดลงทะเบียน
23 เม.ย. 2564ลงทะเบียนสัมมนา “โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน”
ปิดลงทะเบียน
ระบบสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
25 ธ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564ต่ออายุสมาชิกประจำปี 2564ลงทะเบียน
ThaiBookFair
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
01 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565สมัครเปิดร้านใหม่/ต่ออายุ สำหรับเปิดร้านขายหนังสือที่ ThaiBookFair.com (TBF) ประจำปี 2564 ลงทะเบียน
JYP :Junior and Young Publishers and Booksellers
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
07 เม.ย. 2564อบรมหลักสูตร Business Transformation
ปิดลงทะเบียน