เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
24 มิ.ย. - 03 ก.ค. 2565ลงทะเบียนเข้างาน Book Carnival เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ คร้้งที่ 7เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตลงทะเบียน