วันที่

23 - 31 ตุลาคม 2564

สถานที่

เกี่ยวกับ

กิจกรรมระหว่างงาน โดยสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ 

 
- ระยะเวลาการถ่ายทอดสด วันที่ 23 - 31 ตุลาคม 2564 ช่วงละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น.
- เป็นกิจกรรมถ่ายทอดสด Live Talk ต่าง ๆ  โฆษณาขายสินค้า กิจกรรมเล่นเกม หรือแจกรางวัล 
- จัดกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะเป็น Host ให้

ลงทะเบียน

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.