สำนักพิมพ์/ร้านค้าที่สามารถใช้คูปองส่วนลด
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และ สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 19

โซน เลขบูธ บูธ
โซนการ์ตูนB10วิบูลย์กิจ
โซนนิยาย / วรรณกรรมAA12เป็นหนึ่งสำนักพิมพ์
โซนนิยาย / วรรณกรรมBB06เฮอร์มิท
โซนนิยาย / วรรณกรรมBB16ไดฟุกุ
โซนนิยาย / วรรณกรรมDD03กำมะหยี่ & เอิร์นเนส
โซนนิยาย / วรรณกรรมAA17ดีต่อใจ
โซนนิยาย / วรรณกรรมAA10โซฟา พับลิชชิ่ง / สเปซบาร์
โซนนิยาย / วรรณกรรมAA18บุ๊คส์เมคเกอร์
โซนนิยาย / วรรณกรรมCC10พราว โพเอท
โซนนิยาย / วรรณกรรมDD10อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ (นายอินทร์)
โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาR121 อ่าน ล้านตื่น
โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาT06เพอลังอิ พับลิชชิ่ง
โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาX13เอ. สมาร์ทเบรน คิดส์เวิลด์
โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาR10แบร์ พับลิชชิ่ง
โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาV10แปลน ฟอร์ คิดส์
โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาX11บุ๊คส์เมคเกอร์
โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาQ09วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง
โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาT13สกายบุ๊กส์
โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษาU01บอร์ดเกม อัลลิแอนซ์
โซนหนังสือการศึกษาQ06เดอะบุคส์
โซนหนังสือการศึกษาP01ท้อป
โซนหนังสือการศึกษาP03ภูมิบัณฑิต
โซนหนังสือต่างประเทศY06ชาญชัยบุ๊คส์ / บุ๊คส์ทาวน์
โซนหนังสือต่างประเทศY10ดวงกมลสมัย
โซนหนังสือทั่วไป D15เนชั่นบุ๊คส์ & เน็ต คอมมิคส์
โซนหนังสือทั่วไป K01เอ็กซเปอร์เน็ท
โซนหนังสือทั่วไป M06แสงดาว
โซนหนังสือทั่วไป G01แอร์โรว์ มัลติมีเดีย
โซนหนังสือทั่วไป M04โอเอ็มจี บุ๊คส์
โซนหนังสือทั่วไป I06จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ)
โซนหนังสือทั่วไป O11ชี้ดาบ
โซนหนังสือทั่วไป N17ซัคเซส พับลิชชิ่ง
โซนหนังสือทั่วไป V19ซีเอ็ดยูเคชั่น
โซนหนังสือทั่วไป O06บิงโก
โซนหนังสือทั่วไป F10นานมีบุ๊คส์
โซนหนังสือทั่วไป AA19บีทูเอส
โซนหนังสือทั่วไป F09บุ๊กส์วิน
โซนหนังสือทั่วไป M15สุขภาพใจ (บุ๊ค ไทม์)
โซนหนังสือทั่วไป N01บูรพาสาส์น (1991)
โซนหนังสือทั่วไป N09พราว โพเอท
โซนหนังสือทั่วไป K06ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
โซนหนังสือทั่วไป G06มิวเซียมเพรส
โซนหนังสือทั่วไป H03สารคดี-เมืองโบราณ
โซนหนังสือทั่วไป M01วีเลิร์น & น้ำพุสำนักพิมพ์
โซนหนังสือทั่วไป F19อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ (นายอินทร์)
โซนหนังสือทั่วไป F05เฮ้าส์ ออฟ แสตมป์
โซนหนังสือทั่วไป J13อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์)
โซนหนังสือทั่วไป 2 x 2 mQ16โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิส