สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
วันที่โครงการสถานที่จัดลงทะเบียน
12 มี.ค. 2564เข้าร่วมจับสลากตำแหน่งบูธ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49ฯ และดูพื้นที่ไบเทคลงทะเบียน
17 - 25 เม.ย. 2564จองบูธงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 19ลงทะเบียน
23 เม.ย. 2564ลงทะเบียนสัมมนา “โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของไต้หวัน”
ยังไม่เปิดลงทะเบียน