วันที่

17 - 25 เมษายน 2564

สถานที่

เกี่ยวกับ

กิจกรรมเวที (รองรับได้ประมาณ 60 ที่นั่ง)

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 11.00 - 20.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 13.00 น. ราคา 4,000 บาท

เวลา 13.00 - 20.00 น. ราคา 5,000 บาท

--

ห้องอบรมสัมมนา (Amber 1 - 3)

ราคา/ห้อง ครึ่งวัน 3,000 บาท เต็มวัน 5,000 บาท

ราคา coffee break 450 บาท/คน 

 

ลงทะเบียน

Copyright for สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
Develop by IGENCO Co., Ltd.